Caritas

ŽUPNI  CARITAS

Župni Caritas je župna pastoralna ustanova, osnovana od nadležne crkvene vlasti u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi vjernika u župnoj zajednici. On djeluje prema kriterijima što ih određuje Biskupijski Caritas. U načelu posluje u duhu dobrovoljnog služenja.

Djelovanjem Župnog Caritasa rukovodi Odbor, kojemu je načelu voditelj. Uz voditelja je blagajnik i zapisničar, a po potrebi i drugi.

Članove Odbora imenuje mjesni župnik, nakon dobivenih pismenih prijedloga od članova Župnog vijeća i pošto se savjetovao s drugim odgovornim članovima župne zajednice.

Vodstvo odbora se mijenja! Sve daljnje informacije donosimo uskoro.