Završetak školske godine

Još je jedna godina iza naše školske djece. Vrlo je teško ocijeniti koliko je kojem školarcu bila više ili manje uspješna, ali u svakom slučaju vidljivi rezultati će uskoro biti poznati po njihovim ocjenama. No, mnogo više je uspjeha koji nisu vidljivi a u svakom su prisutni. Uz nastojanje roditelja, školskih djelatnika – posebno njihovih nastavnika i profesora, vjeroučitelja i svih kojima je stalo do dobra djece i mladih ne smijemo zanemariti i darove našeg Boga kojemu je svatko ponaosob drag. Zato ćemo se u petak, 14. lipnja 2013. u 8,00 sati okupiti u našoj župnoj crkvi da bi se zahvalili. Pozvana su sva školska djeca i roditelji kojima je moguće u to vrijeme doći u crkvu.