Katekumeni

PRIPREME ODRASLIH NA SLAVLJE SAKRAMENATA KRŠĆANSKE INICIJACIJE – KATEKUMENAT

Svi koji nisu kršteni ( i oni odrasli koji su kršteni ali nisu pričešćeni ili krizmani) uključuju se u posebne pripreme – katekumenat, koje se sastoje u redovitom sudjelovanju na nedjeljnoj i blagdanskoj misi, te u posebnim susretima (katehezama) u dogovoru sa župnikom. Susreti počinju u mjesecu listopadu i traju sve do Uskrsa ili Duhova.

Zainteresirani se moraju prijaviti u Župni ured do početka listopada.

 

Katekizam Katoličke Crkve

 

168 Prije svega Crkva je ta koja vjeruje i tako upravlja, hrani i podrzava moju vjeru. Crkva je prije svega ta koja, svugdje priznaje Gospodina,[43] a s njom i u njoj bivamo i mi privuceni i privedeni da ispovijedimo to isto: “Vjerujem”, “Vjerujemo”. Po krstenju od Crkve primamo vjeru i novi zivot u Kristu. U “Rimskom obredniku” krstitelj pita krstenika: “Sto istes od Crkve Bozje?” A odgovor je: “Vjeru”. “Sto ti daje vjera?” “Zivot vjecni”.

 

1214 Grcka rijec baptizein – odakle latinski izraz baptismus – znaci “uroniti”, “uranjati”. Uranjanje u vodu – sto je sredisnji obred krstenja – oznacuje ukop katekumena u smrt Krista, odakle on ustaje, po uskrsnucu s Njime, kao novo stvorenje.

[U hrvatskom i drugim slavenskim jezicima rijec krstiti (krst, krstenje) poblize znaci: unijeti u Krista, uciniti (nekoga) Kristovim.]

1230mOva inicijacija je kroz vjekove i prema prilikama imala vrlo razlicite oblike. U prvim stoljecima Crkve krscanska inicijacija bila je vrlo razradjena: s dugim razdobljem katekumenata i nizom pripravnih obreda, koji su liturgijski oznacavali put katekumenske priprave dovodeci je konacno do sâmog slavlja sakramenata inicijacije.

1247 Krstenje odraslih bila je uobicajena praksa od pocetaka Crkve tamo gdje se evandjelje tek pocelo navijestati. Katekumenat (priprava za krstenje) je u tom slucaju nuzdan i vazan. Uvodjenjem u vjeru i u krscanski zivot on mora covjeka pripraviti za primanje Bozjeg dara u krstu, potvrdi i euharistiji.

 

1259 Sto se tice katekumena koji umru prije krstenja, izricita zelja da ga prime, sjedinjena s kajanjem za grijehe i s ljubavlju, jamci im spasenje koje nisu mogli primiti po sakramentu.

 

Zakonik kanonskog prava

 

Kan. 206 – § 1. Na osobit način povezuju se s Crkvom katekumeni, koji naime, Duhom Svetim potaknuti, s izričitom voljom traže da joj se pritjelove, te se zbog toga samom tom željom, a i životom vjere, ufanja i ljubavi povezuju s Crkvom koja se za njih brine već kao za svoje.

§ 2. Crkva posvećuje osobitu brigu katekumenima te im, dok ih poziva na evanđeosko življenje i uvodi u slavljenje svetih obreda, već daje različite pogodnosti koje su vlastite kršćanima.

Kan. 788 – § 1. Oni koji očituju želju da prigrle vjeru u Krista, pošto istekne vrijeme pretkatekumenata, neka se bogoslužnim obredima prime u katekumenat, a njihova imena neka se upišu u knjigu za to određenu.

§ 2. Neka se katekumeni poučavanjem i vježbanjem u kršćanskom životu prikladno upute u otajstvo spasenja i uvedu u život vjere, bogoslužja i dobrotvornosti Božjega naroda te apostolata.

§ 3. Zadaća je biskupske konferencije da izda statut kojim se uređuje katekumenat, da utvrdi što katekumeni treba da vrše i da odredi koje im se pogodnosti priznaju.

 

Kan. 789 – Neka se novokrštenici prikladnom poukom odgajaju da dublje upoznaju evanđeosku istinu i obavljaju dužnosti prihvaćene krštenjem; neka se prožmu iskrenom ljubavlju prema Kristu i njegovoj Crkvi.

 

Kan. 851 – Krštenje treba da se dolično pripravi; stoga:

  1. odrasla osoba koja se namjerava krstiti neka bude primljena u katekumenat i neka, ako je moguće, postupno bude dovedena do sakramentalnog pristupa, prema redu pristupa koji je prilagodila biskupska konferencija i prema posebnim odredbama koje je ona donijela;

 

Kan. 865 – § 1. Da bi se odrasla osoba mogla krstiti, traži se da je očitovala volju da se krsti, da je dovoljno poučena u vjerskim istinama i kršćanskim obvezama i da je katekumenatom prokušana u kršćanskom životu; neka se također potakne da se pokaje za svoje grijehe.

 

Kan. 1170 – Blagoslovi, koji treba da se dijele prvenstveno katolicima, mogu se dati i katekumenima, dapače, i nekatolicima, osim ako to priječi crkvena zabrana.

 

Kan. 1183 – § 1. Kad se radi o sprovodu, katekumeni treba da se pribroje vjernicima.