Proglašenje Miroslava Bulešića, svećenika blaženim

U Puli, u Areni, biti će u subotu, 28. rujna 2013. godine, proglašenje blaženim. Rijedak događaj za jedan narod i za vjeru tog naroda, ali i za čitavu Crkvu. Naša će župa, Mali Lošinj, sudjelovati sa dva autobusa vjernika. Neka se slavi Bog u mučenicima svojim!