Vjeronauk

 

Vjeronauk u školi je dio školske nastave i izvodi se dva puta tjedno prema školskom rasporedu. U školi ga drže vjeroučitelji, koji su ili svećenici ili časne sestre ili laici, a koji su osposobljeni za to i imaju mandat svoga biskupa.

 

Uz školski vjeronauk posebnu pozornost posvećujemo i župnom vjeronauku kojeg održavamo u vjeronaučnoj dvorani ili u crkvi. Po posebnom programu i rasporedu okupljaju se: kandidati za Prvu pričest i kandidati za Krizmu te svaki razred ima svoju vjeronaučnu radionicu jednom tjedno.