Zašto idemo na ispovijed?

 
 
Pitanje:
Zašto treba ići na ispovijed? Zašto jednostavno ne možemo od Boga izravno zamoliti oproštenje?
Odgovor:
Na sv. ispovijed idemo zato što nam se Bog želi obratiti putem Crkve, zajednice vjernika (! Sol 5,12-13). Želi da budemo obitelj (1 Tim 3,15) i s toga nam je u svećenicima dao duhovne oce. Svećenici su ovlašteni posredovati nam njegovo oproštenje (KKC 1461). „Kojima otpustite grijehe, otpuštaju imse; kojima zadržite, zadržani su im“ rekao je Isusapostolima (Iv 20,23). Zapravo se i možemo obratiti „Izravno“ Bogu, no također putem njegove Crkve. On, naime, to dvoje doživljava kao povezano (Lk 10,16, KKC 858).Naš grijeh,čak i pod pretpostavkom kako je uperen „protiv Boga“, braćivjernicima ipak nešto oduzima, naše zajedništvo s Bogom i s njima. Umanjuje snagu crkve, jer nas grijeh udaljuje od punine međusobnoga zajedništva u Duhu Svetomu (KKC 953). Postajemo poput mrtvoga uda, koji jedva da se jošdrži tijela. Mrtvi udovi, pak tijelu mogu i naškoditi (Rim 11,20-22). Crkva je nalik na tijelo (Ef 5,23); KKC 817) i kada trpi jedan ud, trpičitavo tijelo. Dabismo se izmirili, trebamo se ne samo pokajati pred Bogom, već se ujedno pomiriti s Crkvom. Bog želi da bude upravo tako (KKC 1469). Sjetite se što je Isus rekao da trebamo učiniti ako prinosimo žrtvu Bogu, onda se sjetimo da netko ima nešto protiv nas? Rekao je kako se prvo trebamo izmiriti s bratom, a tek onda prinijeti svoju žrtvu Bogu (Mt 5,21-26). Zašto? Jer su pomirenje s Bogom i Njegovim narodom povezani.
Ispovijed nam ujedno pomaže graditi krepost poniznosti. Poniznost je prvi korak ka istinskome pokajanju (Mt 23,12). Budući da je oholost korijen svih grijeha, čin poniznosti, kao što je ispovijedanje svećeniku, pomaže namosloboditi se oholosti (Ez 16,49-50). sv. Terezija Avilska je poniznost opisala kao „iskrenost“. Preko ispovijedi u stanju smo iskreno se usredotočiti na svoje prijestupe. Nadalje, zahvaljujući svećeniku, u stanju smo objektivnije sagledati svoje grijehe. Svećenik nam ujedno može dati i konkretan „plandjelovanja“, uz pomoć kojega ćemo ubuduće lakše izbjegavati grijeh. Ako se obratimo izravno Bogu u privatnosti svoga doma, možemo sami sebe dovesti u zabludu. tako što ćemo biti preblagi ili, naprotiv, prestrogi.