Župno ekonomsko vijeće

ŽUPNO  EKONOMSKO  VIJEĆE

Župno ekonomsko vijeće je obvezatno tijelo, ustanovljeno od župnika, koje mu pomaže u upravljanju župnim ekonomskim dobrima.

ŽEV (kratica) ima savjetodavni glas a svrha se očituje u tome što se u njemu treba očitovati suodgovornost i suradnja vjernika laika u ekonomskom upravljanju župom. Župnik treba tražiti i pažljivo slušati mišljenje Vijeća.

ŽEV je sastavljen od župnika, župnih vikara i od tri do pet vjernika laika, koje predlaže i imenuje župnik pošto se o tome posavjetovao s razboritim ljudima. Članovi moraju biti moralno čestite osobe, aktivno uključene u župni život, sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i po mogućnosti stručnjaci u pitanjima gospodarstva i prava.

Članovi su:

1. Antičević Robert

2. Betić Robert

3. Cavedoni Roberto

4. Hofmann Mario

5. Vodanović Elena