Župno Pastoralno vijeće

ŽUPNO  PASTORALNO  VIJEĆE

Župno pastoralno vijeće je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava pastoralnu djelatnost u župi. Ovo vijeće predstavlja i izražava jedinstvo u različitosti karizmi, službi i staleža u župi. Potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja, bogoslužja, djelotvornosti i unapređivanja zajedničkog djelovanja svećenika i laika.

 

Ovo je saziv od 1. svibnja 2013. godine.

Članovi birani od župljana:

 1. Blaženka Vidulić
 2. Ivan Hafner
 3. Lučano Nikolić
 4. Marija Orlić
 5. Dr. Šime Mužić
 6. Mladen Kuljanić
 7. Josip Paljević
 8. Marko Karčić
 9. Robert Betić
 10. Rafaela Kuljanić

 

Članovi po službi:

 1. Mons. Ivan Brnić, župnik i predsjednik vijeća
 2. Vlč. Josip Vidas
 3. Vlč. Silvio Španjić
 4. Vlč. Matej Polonijo
 5. Č. s. Ivanka Crnčan, katehistica i redovnica
 6. Ana-Marija Stopar, voditeljica Caritasa
 7. Dinka Kučić, predstavnica Pokreta za život
 8. Jelena Kamalić, predstavnica mladih

 

Članovi koje je imenovao župnik:

 1. Madina Hofmann-Budinić
 2. Stjepan Divić
 3. Fjodor Stopar
 4. Melita Muškardin

 

Župno pastoralno vijeće ima i 4 odbora:

a)    Odbor za evangelizaciju i katehizaciju

b)    Odbor za liturgiju

c)    Odbor za život, obitelj i mlade

d)    Odbor za socijalno-karitativni rad